+31(0)851307608 info@hanzeparc.nl

Taxatie

Een gedegen visie op de marktwaarde van uw vastgoed is essentieel. Het is het fundament voor uw vastgoedstrategie en alle beslissingen die daaruit voortkomen. Daarom onderbouwen wij onze taxaties met recente transacties van representatief vergelijkbaar vastgoed. Wij putten daarbij uit gegevens uit het Kadaster en van landelijke vastgoed-databanken.

Onze rapportages zijn van hoge kwaliteit, uitgebreid van opzet en goed leesbaar. De heldere opbouw van ons taxatierapport volgt de richtlijnen van gerenommeerde (internationale) instanties, conform de RICS en de NRVT. Alle elementen die van invloed zijn op de waarde van uw vastgoed zijn in ons rapport opgenomen. De omschrijving en de bijzonderheden van het object, de locatie en de referentieprojecten. Dit spiegelen wij dit aan de actuele marktontwikkelingen.

Maatwerk

Omdat geen enkel taxatievraagstuk hetzelfde is hanteren wij voor iedere rapportage en taxatie het uitgangpunt; maatwerk. Wij taxeren commercieel onroerend goed in de breedste zin van het woord. Dit betreft alle onroerende zaken welke voor commerciële doeleinden zijn, worden of kunnen worden aangewend.

Op al onze dienstverlening is de hands-on mentaliteit van toepassing. Taxaties vergen gedegen onderzoek en marktanalyses per object. In overleg kunnen wij in afwijking van de marktstandaarden rapportages opleveren binnen 5 (werk)dagen na volledige informatieverstrekking.

Regio

Hanzeparc Bedrijfshuisvesting is actief in de regio’s (groot) Apeldoorn, Kampen en Zwolle. Indien een vraagstuk betrekking heeft op regio’s welke ver buiten het werkgebied liggen zal er een gespecialiseerde partij in de regio worden ingeschakeld waar Hanzeparc Bedrijfshuisvesting niet actief is. Alle contacten zullen via uw contactpersoon binnen Hanzeparc Bedrijfshuisvesting blijven verlopen.

(MVO)

Duurzaam en maatschappelijk ondernemen!

Doel

Samen realiseren wij uw wensen en doelen!

Gespecialiseerd

Binnen de zakelijke (vastgoed)markt en de beleggingsmarkt.

Uw adviseur

Gericht advies passend bij u organisatie en/of portfolio.

Neem gerust contact op:    Bestand toegevoegd